Koju bi ste emisiju ukinuli?

Pucajte haha :slight_smile: